Elämäntaidon ja Vanhemmuuden Tuki ry on kesäkuussa 2013 rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. 

Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite tulee olemaan ns. kodinhoitajamallin palauttaminen lapsiperheiden tueksi erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. 

Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön merkitystä ja tärkeyttä ei tänä päivänä voi liikaa korostaa. Myös ns. läheisneuvonpidot ja lähisukulaisverkoston kartoitus tulisi nykyistä paremmin ottaa käyttöön lapsiperheen kriisitilanteessa. 

Yhdistyksemme on saanut Aluevalvontavirastolta luvan tuottaa ennaltaehkäisevän ja jälkihuollon palveluita perheille Turussa ja Liedossa.

Käytännön perhetyön lisäksi, yhdistys pyrkii järjestämään keskustelutilaisuuksia, vertaistukitoimintaa, läheisneuvontapitotilaisuuksia, harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia, arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.