ETVA ESITE 20.7.2018.doc (170 kB)

ETVA ESITE 20.7.2018.pdf (72,5 kB)

 
 
Toiminta ja tavoitteet

Tavoitteena on saada läheisneuvonpidot rutiinitoimintatavaksi perheen kriiseissä ennen huostaanoton järeitä toimenpiteitä. Korostetaan sukupolvien välisen yhteyden löytämistä ja kehittämistä sekä yhteisöllisyyden merkitystä, mikä mahdollistaisi suvun ja isovanhempien mukanaolon perheen kriiseissä. Sukulaisverkoston hyödyntämistä on huostaanottotilanteissa laajennettava, ennen huostaanottoa rutiinitoimintatapana kartoitettava lähisukulaiset.

 

Perheiden vertaistukitoiminta
Vertaistukitoiminnan avulla on mahdollisuus edistää perheiden hyvinvointia ja tukea vanhemmuuden voimavaroja. Toimitaan yhteistyössä mm. neuvolan kanssa, sillä silloin on mahdollisuus nähdä avun tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perheen on helppo pyytää apua. Vertaistukitoimintaa on tarkoitus järjestää isille, äideille ja lapsille sekä perheille yhdessä. Erilaiset perheet ja erilaiset perhetilanteet huomioidaan kun toimintaa käynnistetään.

Perhepysäkki
Perhepysäkki on matalan kynnyksen paikka jonne on helppo tulla hakemaan apua, ennen kuin elämä on päässyt liian pahoin kriisiytymään. Oli sitten kyseessä perheen jaksamisen tai päihteiden käytön kanssa ilmenevät ongelmat. Sen lisäksi on mahdollisuus saada apua päihde- ja perheterapiasta sekä vertaistukitoiminnasta.

Mummola
Sukupolvien välisen kohtaamisen mahdollistaminen. Eläkkeellä olevien elämän sisältöä itselleen kaipaavien isovanhempien, varamummujen ja –pappojen mahdollisuus tutustua ja olla tukena nuorille perheille.